De Fac – hoe verder

1 maart 2019

Africhtingclub “Altijd Trouw” heeft de Fac geholpen een moeilijke periode te overbruggen door de training van de Fac-leden te verzorgen op ons eigen terrein. Onder meer omdat de belasting van 2 velden, 2 kantines en de verdeling van training te belastend werd, heeft “Altijd Trouw” moeten besluiten de samenwerking te beëindigen en weer terug te gaan naar hun eigen veld in Herbayum.

Ondertussen heeft een andere kandidaat voor een samenwerking gemeld.

Het is Jan de Bruin van Politiehondenvereniging DHC uit Sneek (http://dhc-sneek.nl/)
Jan woont in Herbayum en wij hebben nu een overleg gestart. Jan heeft te kennen gegeven belang te hebben bij een samenwerking, juist vanwege de geschiktheid van ons trainingsveld en de aanwezigheid van een kantine.

Zoals het er nu voorstaat wordt er geen Gehoorzaamheidstraining en puppylessen gegeven.

Wij willen dan ook nieuwe aanmeldingen doorverwijzen naar
Africhtingclub “Altijd Trouw” .

http://www.altijdtrouw.nl/page/contact

Politiehondenvereniging  “DHC”  te Sneek, Friesland, is een vereniging met enthousiaste leden, die één of meerdere (jonge) hond(en) opleiden  tot politie- en/of bewakingshond.

De vereniging is verbonden aan de Bond van de Diensthond.
De Bond van de Diensthond is een landelijke vereniging die is onderverdeeld in afdelingen (per provincie).  

Voor meer informatie, wandel gerust eens door onze site, dat geeft een goede indruk van wie wij zijn en wat wij doen.