Doorstart Franeker Africhting Club

2 maart 2019


Reeds eerder is gemeld dat de FAC per 1 maart de deuren zouden sluiten.

Inmiddels is er contact geweest met de Diensthondenclub DHC uit Sneek.

Er zijn reeds ver gevorderden besprekingen gevoerd om tot een samenwerkingsverband te komen.

Deze besprekingen hebben tot resultaat gehad dat eind maart de eerste trainingen weer een aanvang zullen nemen.

DHC Sneek is een hondenclub die honden opleiden tot diensthond. Zij doen werkzaamheden ten behoeve van bewakingsdoeleinden.

De trainingen zullen overdag plaatsvinden.

Bezitters van een jonge hond die graag op training willen voor de normale gehoorzaamheidstrainingen kunnen niet meer bij de FAC terecht. Zij kunnen zich aanmelden bij de Franeker Africhtingsclub “Altijd Trouw” in Herbaijum: http://www.altijdtrouw.nl

Bestuur FAC Franeker