Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 30,00 per maand.
U betaalt de contributie per 3 maanden vóóraf.

Betaling contributie:
De contributie kan worden overgemaakt op IBAN NL27 RABO 0145 5821 16 tnv Franeker africhtingclub onder vermelding contributie Diensthondenclub Franeker.

Beëindiging lidmaatschap:
De beëindiging dient men schriftelijk door te geven aan de penningmeester. Het adres is Rijksweg 20, 8807 PK te Herbaijum. U kunt ook mailen.